ARType vzw

Wie is ARType vzw?


ARType vzw werd in 2014 opgericht. Met de opmars van de gedreven poëzie geschreven voor het podium, kwam het idee om een gezelschap op te richten dat de kruisbestuiving tussen verschillende disciplines stimuleert en het slam poetry genre vanuit een literair standpunt benadert.


ARType vzw is ook partner in projecten met Un-Label, een inclusief internationaal danstheaterensemble uit Keulen, en gaat in 2021 in co-producie met Silence Radio voor een muziektheaterproject door, met en voor doven en slechthorenden. Het is de intentie van ARType om bruggen te slaan die de toegankelijkheid van muziektheater verbreden en verdiepen.

Onze doelstellingen


ARType vzw wil nieuwe, relevante en eigentijdse kunstvormen ondersteunen en in aanraking brengen met elkaar. Ze vertrekt steeds vanuit het gesproken woord, dat zich vervolgens laat beïnvloeden.


ARType vzw wil een broeiplaats zijn voor zowel beginnende als gevestigde artiesten, en de contacten tussen verschillende artiesten, nationaal en internationaal, bevorderen.


ARType vzw beoogt innoverende voorstellingen van hoge kwaliteit, waarin de verschillende artiesten over de genres heen elkaar uitdagen en de grenzen van hun eigen vakmanschap verleggen. Deze voorstellingen zijn toegankelijk voor een breed publiek en tevens gelaagd, waardoor de individuele toeschouwer zijn eigen interpretatie kan hebben. Door vorm en inhoud speels op elkaar af te stemmen zoeken ze het evenwicht tussen toegankelijkheid en diepgang.


ARType vzw wil een vaste plaats innemen in het cultuurlandschap. Hiertoe treedt ze in interactie met de culturele en literaire wereld en haar geschiedenis. Ze adapteert bestaand materiaal respectvol maar kritisch en creëert nieuw materiaal door het in een hedendaagse context te plaatsen. Ze kijkt gretig om zich heen en laat zich beïnvloeden door voorstellingen van vaste culturele waarden, experimentele projecten van collega-jonge-makers en door wat er leeft in de maatschappij.